Prírodný kameň pre dom a bytPloty z prírodného kameňa

Pre zabezpečenie Vášho súkromia sa v čoraz väčšej miere využíva prírodný kameň vo forme haklíka alebo divočiny na stavbu murovaných plotov a oporných múrov. Rozhodnutie pre výber prírodného kameňa pre Vaše ploty a múry, vychádza z požiadavky na trvácnosť materiálu, nenáročnú údržbu a jeho estetickú hodnotu. Naše ploty a múry budú chrániť Vaše súkromie.

Kontaktné údaje

ISPA Prešov, s.r.o.
Kuzmányho 5 (Čierny most), 080 01 Prešov
Tel.: 051 / 489 1047, Fax: 051 / 489 1048
Mobil: 0905 690 426, 0905 953 839
E-mail: kamenarstvo@kamenarstvoispa.sk
Web: www.kamenarstvoispa.sk